De Belgische Liefdadigheidsvereniging

Onze site wordt momenteel vertaald, alleen de Franse versie is compleet.
Wij verontschuldigen ons.

De Belgische Welwillende Samenleving is een filantropische organisatie die is opgericht om iedereen te helpen die in Canada woont en door huwelijk of afkomst verbonden is met België, die tijdelijk in nood is.

Samengesteld uit vrijwilligers, volgt de Belgische Liefdadigheidsverenigingde principes van luisteren, solidariteit, delen en betrokkenheid binnen onze gemeenschap.

Ondersteunende diensten kunnen de volgende vormen aannemen:

  • vriendelijk en vertrouwelijk luisteren,
  • morele steun, huis- of ziekenhuisbezoeken,
  • praktisch advies,
  • materiële of financiële bijstand,

… die het vaak mogelijk maken om een tijdelijke moeilijke situatie te overwinnen.

Daarnaast wordt een studiebeursprogramma opgezet om studenten in precaire financiële situaties te ondersteunen. Een excellentiebeurs wordt aangeboden aan een student die opvalt in zijn universitaire studies.

SBB is een dynamisch en toegewijd team om de Belgische gemeenschap in heel Canada te ondersteunen.

Gedurende het jaar worden er verschillende evenementen georganiseerd voor leden en hun vrienden, waarvoor iedereen die onze gemeenschap wil steunen van harte is uitgenodigd.

Lid worden
Neem contact met ons op
Schenken